Olen Elli Mäkeläinen, 23 -vuotias taloushallinnon opiskelija Hyvinkäältä. Aloitin liiketalouden opinnot ammattikorkeakoulu Laureassa syksyllä 2013. Päädyin taloushallinnon opintojen pariin hieman sattumalta. Markkinointi tai viestintä, mihin monet muut opiskelijat suuntautuivat, eivät tuntuneet omilta, joten ilman aiempaa kokemusta päätin syventää opintoni taloushallintoon.

Olen ollut tyytyväinen valintaani, taloushallinnon osaamista voin hyödyntää laajasti liike-elämässä. Aloitin työt tilitoimistossa viime vuoden lopulla, joten nyt aika on mennyt uuteen työhön opetellessa ja opinnäytetyötä viimeistellessä. Toivon, että tulevaisuudessa oppisin lisää, kehittyisin ammatillisesti ja saisin uusia haasteita eri taloushallinnon tehtävien parissa.

Opinnäytetyö yhteistyössä Akeban kanssa

Kun hain yritystä jonka kanssa lähteä tekemään opinnäytetyötä, oli Kaisa Kokkonen Akebasta minuun yhteydessä. Tiesin itsekin Kaisan entuudestaan, koska hän on tehnyt yhteistyötä Laurean kanssa.

Sovimme tapaamisesta ja keskustelimme ensiksi opinnoistani ja työkokemuksestani. Opinnäytetyön tekemisen aikana kävimme tapaamisissa läpi työn edistymistä, seuraavia vaiheita ja tilintarkastusta. Tapaamisten välillä lähetin Kaisalle kirjoittamiani materiaaleja, joita hän luki ja kommentoi.

Lopputyöni aihe on tilintarkastus ja tilintarkastuksen laatukäsikirja. Sain Kaisalta paljon apua opinnäytetyöhön. Hän esimerkiksi opetti mitä tilintarkastus on ja miten tilintarkastustyötä tehdään. Oli mielenkiintoista kuulla ja oppia tilintarkastusammattilaiselta, verrattuna siihen, että olisin lukenut asiasta kirjoista.Tällä tavalla pääsin paremmin sisään tilintarkastukseen.

Hyvästä mentoroinnista on hyötyä jatkossakin

Opinnäytetyön tekeminen sopivassa yrityksessä motivoi opiskelijaa. Koska kyse on useiden kuukausien projektista, yhteistyön sujuminen on tärkeää. Yhteistyökumppanin panos opinnäytetyön onnistumisessa on suuri, parhaimmillaan opiskelija oppii uutta ja saa tukea työhönsä. Kumppaniyrityksen kautta on mahdollista myös kasvattaa omaa verkostoaan.
Kaisa toimi opinnäytetyön aikana myös ohjaavassa roolissa, vaikka se ei varsinaisesti ollut
hänen tehtävänsä. Opiskelijana tuntui hienolta, että toimeksiantaja on aidosti kiinnostunut siitä, mitä teen ja mitä opin.

Monilla yrityksillä on keväällä edessä tilinpäätös ja tilintarkastus. Nyt itsekin tilitoimistossa
työskentelevänä olen osallistunut tilintarkastajien tapaamiseen. Opinnäytetyön ansiosta ymmärsin paremmin, mistä tapaamisessa oli kyse ja miksi tilintarkastajat tarvitsevat tiettyjä tietoja työtänsä varten.

Kiitokset!

Haluan kiittää Kaisa Kokkosta kannustuksesta, tuesta ja opettavaisesta ohjaamisesta. Hänen kanssaan on ollut mukavaa ja helppoa työskennellä. Ehkä tulevaisuudessa pääsemme uudelleen työskentelemään yhdessä!

Tarina onnistuneesta lopputyön mentoroinnista