Helsingin hallituspartnereiden jäsenet Johanna Hautamäki ja Kaisa Kokkonen kirjoittavat Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamarin lehdessä:
Menestys tulevaisuudessa vaatii uudenlaista osaamista myös hallituksilta. Ulkopuolinen, ammattimainen ja riippumaton hallituksen jäsen tuo erikoisosaamista pk-yritykseen eri osa-alueilta. Tällaisia voivat olla rahoitus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, kasvun haasteet, ympäristöasiat tai vaikkapa hyvä hallintotapa. Uusi asiantuntemus täydentää omistajien osaamista ja edistää monipuolista päätöksentekoa, mikä johtaa parempaan strategiseen suunnitteluun ja toteutukseen.
Lue lisää sivulla 31

Ammattimainen hallitustyö on yrityksen tulevaisuuden tekijä
Merkitty: