Talousosaaminen on keskeistä yritysten menestykselle. Yritysjohtajat ja hallitusten jäsenet tarvitsevat vahvaa talousosaamista tehdäkseen oikeita päätöksiä ja varmistaakseen yrityksen taloudellisen kestävyyden. Talousraporttien ymmärtäminen on talousosaamisen perusta, mutta johtotason päättäjien työssä tarvitaan myös strategista taloudellista ajattelua.

Menestyvässä organisaatiossa kaikki sen jäsenet saavat yrityksen talousfaktoista riittävät perustiedot. Tätä tietoa ja osaamista jalkautetaan organisaatiossa talousjohdon toimesta. Talousosaamisen lisääntyminen auttaa henkilöstöä ymmärtämään talouden peruskäsitteitä, kuten budjetointia, tilinpäätöksiä ja raportointia. Kun yrityksen taloudellisen menestyksen merkitys avautuu henkilöstölle, niin yrityksen tavoitteisiin sitoutuminenkin on todennäköisempää. Tämä auttaa parantamaan yrityksen kokonaistaloudellista suorituskykyä ja kilpailukykyä.

Akeballa kokemusta talouden koulutuksista ja mentoroinnista

Osaamisen kehittämiseksi yrityksen johto voi harkita erilaisia koulutuksia organisaation eri tasoille. Talousosaamisen koulutusta voidaan toteuttaa avoimissa tilaisuuksissa eri toimialoilla toimiville ammattilaisille, räätälöidyissä koulutuksissa yritysten talousjohdolle, johtoryhmälle ja hallitukselle. Mentoroinnissa esimerkiksi aloitteleva talousjohtaja tai hallituksen jäsen pääsee esittämään juuri hänelle ajankohtaiset kysymykset talousasioista.

Olen ollut mukana toteuttamassa monenlaisia talouden koulutuksia. Kauppakamarin HHJ (Hyvä hallituksen jäsen) -koulutuksen talousosiossa käytiin erityisesti läpi hallituksen jäsenen tarvitsemaa talousosaamista. Editan Juristin taloustaidot -koulutuksessa pohdittiin minkälaisiin talouskysymyksiin yritysjuristi vastaa, ja mitä lisäarvoa juristi voi tuoda yrityksen talouskeskusteluun. Mentoroinneissa on voitu painottaa kullekin osallistujalle tärkeimpiä osa-alueita taloudessa.

Ymmärrys talousasioista auttaa tekemään kestävämpiä päätöksiä

Talousosaamisen koulutuksen merkitys korostuu erityisesti nykyisessä taloudellisessa ilmapiirissä, jossa taloudellinen epävarmuus ja muutokset ovat yleisiä. Ymmärrys talousasioista auttaa tekemään kestävämpiä päätöksiä ja varmistamaan taloudellisen toimintakyvyn niin yksilöiden kuin yritystenkin tasolla.

Kokemusperäinen oppiminen on tärkeä osa talousosaamisen kehittämistä ja käytännönläheiset koulutukset ovat erityisen hyödyllisiä. Hyvää palautetta on kouluttajan aina kiva saada: ”Kaisa muutti teorian ymmärrettäväksi konkretiaksi ja mielenkiintoiseksi asiaksi. Esityksestä kumpusi asiantuntemus ja työelämän tuoma kokemus.”

Talousosaamisen merkitys ja tarve
Merkitty: