Ammattimainen hallitustyö on yrityksen tulevaisuuden tekijä

Helsingin hallituspartnereiden jäsenet Johanna Hautamäki ja Kaisa Kokkonen kirjoittavat Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamarin lehdessä: Menestys tulevaisuudessa vaatii uudenlaista osaamista myös hallituksilta. Ulkopuolinen, ammattimainen ja riippumaton hallituksen jäsen tuo erikoisosaamista pk-yritykseen eri osa-alueilta. Tällaisia voivat olla rahoitus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, kasvun haasteet, ympäristöasiat tai

Talousosaamisen merkitys ja tarve

Talousosaaminen on keskeistä yritysten menestykselle. Yritysjohtajat ja hallitusten jäsenet tarvitsevat vahvaa talousosaamista tehdäkseen oikeita päätöksiä ja varmistaakseen yrityksen taloudellisen kestävyyden. Talousraporttien ymmärtäminen on talousosaamisen perusta, mutta johtotason päättäjien työssä tarvitaan myös strategista taloudellista ajattelua. Menestyvässä organisaatiossa kaikki sen jäsenet saavat

KYMMENEN VUOTTA YRITTÄJÄNÄ AKEBA OY:SSÄ

Akeba perustettiin 8.6.2011 yritysten kasvavaan tarpeeseen ostaa talousjohtamiseen liittyvää konsultointia. Asiakasprojektit ovat olleet muun muassa prosessien kehittämistä, hyvän hallintotavan pelisääntöjä, listautumisia, yritysjärjestelyitä, kouluttamista, mentorointia, tilintarkastusta ja vuokrajohtajuuksia. Kymmenen vuotta sitten vain harvat yritykset Suomessa olivat valmiita ostamaan ulkopuolisia palveluita. Tällä

AKEBAN JOULUPOSTI 2020

Onpa ollut erilainen vuosi! Digiloikkaa on otettu sekä julkisella että yksityisellä puolella. Ja yritetty ymmärtää, mitä maailmanlaajuinen pandemia tarkoittaa erilaisille liiketoiminnoille ja meille ihmisille. Vaikka kielteisiä vaikutuksia on paljon, ajattelen miten hienosti ihmiset ovat sopeutuneet tähän uuteen arkeen, ja mahdollisesti