Akeba perustettiin 8.6.2011 yritysten kasvavaan tarpeeseen ostaa talousjohtamiseen liittyvää konsultointia. Asiakasprojektit ovat olleet muun muassa prosessien kehittämistä, hyvän hallintotavan pelisääntöjä, listautumisia, yritysjärjestelyitä, kouluttamista, mentorointia, tilintarkastusta ja vuokrajohtajuuksia.

Kymmenen vuotta sitten vain harvat yritykset Suomessa olivat valmiita ostamaan ulkopuolisia palveluita. Tällä hetkellä monessa yrityksessä on havahduttu siihen, että osaamisen ostaminen ulkopuolelta on hyvä tapa saada kehityshankkeisiin uutta osaamista ja varmuutta projektien johtamiseen. Usein talouden organisaatiot ovat matalia ja ylimääräisiä resursseja muutoshankkeisiin ei ole.

Vuokrajohtaja on hyvä vaihtoehto.

Vuokrajohtaja on hyvä vaihtoehto muun muassa henkilöstön vaihtuvuus -tilanteissa tai kun halutaan viedä läpi iso muutos organisaatiossa. Ulkopuolinen johtaja tuo myös uusia ajatuksia toimintatavoista ja osaa kysyä ja tarvittaessa myös kyseenalaistaa vanhoja malleja.

Oman kokemuksen karttuessa olen miettinyt sitä miten omaa osaamista voisi siirtää muille. Kolme vuosikymmentä talouden johtamisessa ovat tuoneet monta oppia ja kokemusta, joita on mukava jakaa eteenpäin. Minulle kouluttaminen sekä talousjohdon ja muiden talousasioista kiinnostuneiden mentorointi ovat olleet kanavia viedä talouden ilosanomaa eteenpäin. Lisäksi opiskelijoiden tukeminen esimerkiksi harjoittelun tai lopputyön ohjauksen kautta tai vaikka Nordic Business Forumiin pääseminen Akeban avustuksella ovat antaneet ajatuksia liike-elämästä nuoremmille kollegoille.

Suosittelen kaikille yrittäjäksi ryhtymistä.

Suosittelen kaikille yrittäjäksi ryhtymistä. Viimeistään silloin opit tuntemaan itsesi. Teet työtä monipuolisesti, olemalla ainakin toimitusjohtaja, myyntimies, projektin tekijä ja siivooja. Saat tehdä enemmän arvojesi mukaista työtä.

Kiitos kuluneesta vuosikymmenestä kuuluu asiakkaille ja yhteistyökumppaneille – on ollut hienoa saada olla mukana kehittämässä talousjohtamista liiketoiminnan tueksi! Kiitos perheelle kaikesta tuesta.

Akeba juhlii työn merkeissä.

KYMMENEN VUOTTA YRITTÄJÄNÄ AKEBA OY:SSÄ
Merkitty: