Haluni tehdä töitä nuorten parissa sai minut lähtemään yhteistyöhön Laurea ammattikorkeakoulun kanssa. Mielestäni nuorten kanssa on hauska tehdä töitä, kun siinä saa uusia ajatuksia ja näkökulmia asioihin.

Kuulin mahdollisuudesta tehdä projektiyhteistyötä Laurean liiketalouden P2P-opiskelijoiden kanssa Hyvinkään Laurean P2P liiketalouden linjan lehtorilta. Myöhemmin Laurean markkinointihenkilö tuli tapaaman minua ja kertoi tarkemmin yhteistyöstä Laurean ja yritysten välillä.

Projektin toimeksiantona oli budjettiprosessin yleiskuva, jossa olisi myös yksityiskohtaisia kuvia osa-alueista, esimerkiksi myynnistä tai tuotannosta. Ajattelin myös sanallista kuvausta prosessista sekä sitä, mikä olisi optimaalinen tapa hoitaa budjettia. Ajatuksena oli myös, että projektissa olisi mallinnettu budjettia enemmän.

Mielestäni projekti onnistui hyvin ja oli toimeksiannon mukainen. Voin hyvin kuvitella jatkossakin tekeväni yhteisyötä Hyvinkään Laurea ammattikorkeakoulun kanssa.

Yhteistyön onnistumisesta kertoo myös opiskelija Johanna Hietikon kuvaus projektista

“Kyseessä oli Kaisan ja Laurea ammattikorkeakoulu Hyvinkään projektiryhmän yhteistyössä toteutettu projekti. Projektiryhmään kuului viisi opiskelijaa, minä siis mukaan lukien. Kaisa toimi projektissa niin sanottuna toimeksiantajana. Tämän projektin tavoitteena oli luoda mallinnus, josta on apua Akeba Oy:n asiakastyöhön, ts. raportointiin, budjetointiin ja sisäiseen laskentaan. Projekti pyrki vastaamaan kysymykseen, mikä olisi paras tapa tehdä budjetointia.

Projektitiimin ja Kaisan yhteistyö sujui loistavasti ja mutkattomasti. Kaisa oli aktiivisesti mukana projektissa, mikä helpotti työskentelyä. Tiimi tapasi Kaisaa useaan otteeseen projektin aikana ja tapaamisten avulla myös hänet pidettiin ajan tasalla projektin etenemisestä. Samalla pystyttiin selvittämään, mihin suuntaan asioita halutaan lähteä kehittämään ja pystyttiin pohtimaan eri vaihtoehtoja.

Tapaamiset Kaisan kanssa olivat avainasemassa projektin onnistumisen kannalta. Kaisalta projektitiimi sai myös opetuksellisessa mielessä paljon apua. Yhteisissä tapaamisissa Kaisa hahmotti senhetkistä tilannetta ja opetti tiimiä tarpeen mukaan. Kaisa otti projektin aikana hyvin huomioon opiskelijoiden lähtötason ja projektia lähdettiin purkamaan yksinkertaisista asioista. Asioihin syvennyttiin aina sitä mukaan, kun edelliset oli sisäistetty. Kaisan oma innostus aiheeseen välittyi koko projektin ajan ja se sai myös tiimin innostumaan aiheesta ja tavoittelemaan hyvää lopputulosta. Kaisa myös ikään kuin haastoi tiimiä ja yritti saada meitä itse oivaltamaan asioita, kun välillä olimme epävarmoja, olimmeko aivan oikeilla jäljillä.

Koen oppineeni projektista valtavasti. Projektin alkaessa minulla ei ollut vielä paljoakaan takana taloushallinnon opintoja, joten liikkeelle lähdettiin aika tietämättöminä. Nyt kuitenkin sisäinen laskenta on juurtunut hyvin mieleen. Projektista on myös ollut jo nyt valtavasti hyötyä muissa opinnoissa ja ihan arkisessa elämässäkin, esimerkiksi oppilaskunnan budjettia laadittaessa. Erikoistun opinnoissani taloushallintoon ja pidän projektia myös valttikorttina työharjoittelupaikkaa etsiessä.”

Johanna Hietikko
P2P-opiskelija | Liiketalous Peer to Peer (P2P)

Laurean ja Akeban yhteistyöprojekti