Ammattimainen hallitustyö on yrityksen tulevaisuuden tekijä

Helsingin hallituspartnereiden jäsenet Johanna Hautamäki ja Kaisa Kokkonen kirjoittavat Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamarin lehdessä: Menestys tulevaisuudessa vaatii uudenlaista osaamista myös hallituksilta. Ulkopuolinen, ammattimainen ja riippumaton hallituksen jäsen tuo erikoisosaamista pk-yritykseen eri osa-alueilta. Tällaisia voivat olla rahoitus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, kasvun haasteet, ympäristöasiat tai