Exempel på våra tjänster

Ta kontakt så diskuterar vi hur vi kan hjälpa dig. Genom att lyssna, fråga och diskutera får man den bästa uppfattningen om vad kunden vill uppnå med samarbetet.

A1

Kartläggning av utvecklingsområden och uppgörande av utvecklingsplaner

Nulägesanalys av ekonomiförvaltningen och åtgärdsförslag som bas för utvecklingen.

Utveckling av kassafunktionen.

Nulägesanalys av ekonomiförvaltningen av dotterbolaget och förslag på vidare åtgärder.

Analys av problem i bokslutsprocessen, utvecklingsplan och genomförande.

d

A3

Ledare eller drivkraft för utvecklingsprojekt.

Förnyelse av budgetprocessen, konkurrensutsättning och val av system, genomförande av utvecklingsprojektet i organisationen.

Utveckling av ledningens rapportering inkl. tidtabell och genomförande.

Definition av kraven på koncernens nya bokföringssystem, konkurrensutsättning, val och hjälp vid ibruktagandet.

d

A2

Hjälp vid företagsaffärer.

Integrering av ekonomiförvaltningen efter ett företagsförvärv.

Ledning av due diligence-processen vid företagsförsäljning.

Analys av det köpta företagets due diligence-material och dess inverkan på avtalet.

d

A4

Revidering.

Revidering enligt finsk lagstiftning.

Uttalanden av revisorer till exempel för finansiering eller förändringar inom eget kapital.

Speciel revidering till exempel i konkurs förhållanden eller av styrelsens behov.

d