Läs våra referenser. Hur kan vi hjälpa ert företag? Ring och be om mer information.

Kund: Riihimäki-Hyvinkää Handelskammare

Utmaning: Föreläsare till kursen Godkänd styrelsemedlem/Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) – Vad borde styrelsen veta om ekonomiska frågor?

Lösning: En föreläsare med ett brett kunnande inom ekonomisk ledning.

Det är redan över 7 000 personer runtom i Finland som har gått Handelskammarens HHJ-kurs. Målet med kurserna är att bolagens styrelser ska få kunniga personer, som främjar affärsverksamheten och stöder tillväxten av små och medelstora företag och kan hjälpa företagen att nå sina mål. En av HHJ-kursens delområden är ekonomisk uppföljning och styrning.

Kaisa Kokkonen fick deltagarna att diskutera entusiastiskt om ekonomins delområden och fick utmärkt respons av kursdeltagarna.(Anne Pevkur, VD för Riihimäki-Hyvinkää Handelskammare)

Kund: Fit Biotech Oy

Utmaning: Vikariat för sjukskriven ekonomichef och genomdrivande av förvaltningsreformer.

Lösning: Erfaren interim ekonomichef från Akeba Oy.

Överraskande sjukskrivning under en stressig tid? Och behov av en utomståendes syn på ekonomiförvaltningen? Systemet med interim ekonomichef blir allt vanligare i Finland.

Jag tackar vår tillfälliga ekonomichef, Kaisa Kokkonen, för hennes utmärkta bidrag till utvecklingen av bolagets förvaltning. VD Erkki Pekkarinen)

 

Kund: Incap -koncernen, en internationell koncern som säljer elektronik kontrakt produktion, omsättning cirka 40 M€.

Utmaning: Att återorganisera ekonomifunktion till koncernens nya behov inom årena 2015-16.

Lösning: Delvis utkontrakterad ny ekonomi funktion, vilket tillbringade nya procedur samt ett nytt rapporterings verktyg. Kaisa Kokkonen från Akeba jobbade som interim CFO.

Vi är nöjda att ha haft en yrkeskunnig interim CFO att förnya våra processer inom ekonomi funktion. Samarbete med Kaisa var lättsam och framtidsåtriktad.

MoskitoKund: Moskito-Group-koncernen, omsättning ca 15 miljoner euro, hör till Nice-koncernen

Utmaning: Nya arbetsmetoder i bolaget krävde nya arbetsmetoder också inom ekonomiförvaltningen, bland annat i fråga om ledningens rapportering och hanteringen av inköpsfakturor.

Lösning: I samarbete med kunden utarbetade vi en optimal rapporteringsprocess för ledningen och en hanteringsmodell för inköpsfakturor. Samtidigt förnyades också arbetsbeskrivningarna inom ekonomiförvaltningen.

 

När man har arbetat på samma sätt i åratal behövs en utomstående person som öppnar ögonen och ifrågasätter de bekanta arbetsmetoderna och ändringen av dem. Mitt i vardagsrutinerna blir man själv förblindad. Man vet att något borde göras, men inte vad. Insikter, det fick vi verkligen! Och nu har vi överfört dem i praktiken. [ekonomidirektör Liisi Salo, Moskito Group]

NorpeKund: Norpe-koncernen, en del av Viessman-koncernen, internationellt industriföretag som tillverkar kylapparatur, omsättning ca 140 miljoner euro

Utmaning: En internationell och växande koncern behöver bland annat rapportering för att försnabba sina gemensamma arbetsmetoder och acceptanspraxis för att förtydliga dem.

Lösning: Tillsammans med kunden sammanställs en Controllers’ Manual med beskrivningar av de eftersträvade gemensamma arbetsmodellerna.

Projektet förlöpte väl, professionellt och flexibelt, med beaktande av våra önskemål. [ekonomidirektör Riitta Järnstedt, Norpe]

FlowroxKund: Flowrox Oy, internationell leverantör av apparatur och tjänster inom strömnings-, regler- och pumpteknik, familjeföretag, omsättning ca 30 miljoner euro

Utmaning: I den växande internationella koncernens moderbolag användes pappersfakturor för inköp och koncernbokslutet uppgjordes i Excel.

Lösning: De nuvarande processerna och de kommande behoven beskrevs i gemensamma verkstäder, lämpliga lösningar söktes och rekommendationer för arbetsmetoder och system utarbetades.

Behovet av en elektronisk ekonomiförvaltning var uppenbart, men vi behövde kompetenta tilläggsresurser för att kartlägga alternativen. Vi rekommenderar gärna Akeba som en kompetent och flexibel partner. [ekonomidirektör Aarno Laukkanen och redovisningsdirektör Eija Nikkilä, Flowrox]