AKEBA | Konsulttjänster inom ekonomi och finans, utbildning och revision.

Akeba grundades 2011 för att bemöta företagens ökande behov av konsulttjänster för utveckling av ekonomiförvaltning och finansiering. Många företag har en liten ekonomiorganisation och rutinerna inom ekonomiförvaltningen slukar uppmärksamheten och resurserna. Det finns ingen tid för utveckling, och inte heller nödvändigtvis erfarenhet.

Akebas kundorienterade arbetsmetoder och långa erfarenhet av finansiell styrning inom olika slags företag ger kunden ett pålitligt, kompetent och flexibelt sätt att få större resurser för sin egen ekonomiförvaltning.

Kaisa KokkonenAkebas grundare Kaisa Kokkonens kompetensområden är bl.a. utvecklingsprojekt inom rapportering, budgetering och strategiarbete, företagsarrangemang och projektledning. Hon har innehaft ledande poster inom ekonomi och finansiering på bl.a. Hackman Abp, Talentum Abp och VTI Technologies Oy och arbetat som konsult inom ekonomiförvaltning på bl.a. Capto Financial Consulting och Akeba. I övirgt Kaisa reviderar små och medelstora företag.

Kaisa Kokkonen är också mentor och utbildare. Hon delar gärna med sig av sina kunskaper, särskilt till unga studerande inom branschen. Hon har bland annat hösten 2013 handlett ett studentarbete om företags budgeteringsprocess vid yrkeshögskolan Laurea, vilket resulterade i en komihåglista för budgeteringen.

Ansvarsuppgifter inom olika slags organisationer och nätverk upptar en betydande del av Kaisas fritid. Hon fokuserar särskilt på att stödja kvinnor både i hemlandet och utomlands. Hon är aktiv bl.a. i Riihimäen-Hyvinkään Ekonomit, som är medlemsförening i Finlands Ekonomförbund, och Handelskammaren. Också idrott för flickor ligger henne varmt om hjärtat.

Som tidigare aktiv idrottare värdesätter Kaisa motion och friluftsliv, men från idrotten härstammar också företagets värderingar: att vara rakryggad, att lyssna på kunderna och att aldrig ge avkall på kvaliteten.

Vid behov samarbetar Akeba med andra småföretag eller självständiga konsulter inom branschen.