Tässä esimerkkejä palveluistamme

Ota yhteyttä, niin keskustellaan, miten voisimme auttaa Sinua. Kuuntelemalla, kyselemällä ja keskustelemalla syntyy paras käsitys siitä, mitä yhteistyössä halutaan saavuttaa.

A1

Kehityskohteiden tunnistus ja kehityssuunnitelmien teko

Taloushallinnon nykytila-analyysi ja toimenpide-ehdotukset kehityksen pohjaksi.

Kassanhallinnan optimointi.

Tytäryhtiön hallinnon nykytila-analyysi ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi.

Tilinpäätöstyön ongelmakohtien analysointi, kehityssuunnitelma ja toteuttaminen.

d

A3

Kehityshankkeelle vetäjä tai tekijä.

Budjettiprosessien uudistus, järjestelmien kilpailuttaminen ja valinta, kehityshankkeen läpivienti organisaatiossa.

Johdon raportoinnin kehittäminen, aikataulutus ja toteuttaminen.

Konsernin uuden kirjanpitojärjestelmän vaatimusten määrittely, kilpailuttaminen, valinta ja käyttöönottoprojektin vetäminen.

d

A2

Apu yrityskaupoissa.

Taloushallinnon integrointi yrityskaupan jälkeen.

Yrityksen due diligence -prosessin vetäminen myyntitilanteessa.

Ostokohteen due diligence -materiaalin analysointi ja vaikutus sopimukseen.

d

A4

Tilintarkastus.

Lakisääteinen tilintarkastus.

Tilintarkastajan lausunnot esimerkiksi rahoitustilanteissa tai oman pääoman muutoksissa.

Erityistilintarkastukset esimerkiksi yrityksen konkurssitilanteissa tai yhtiön hallituksen pyynnöstä.

d